Umowa pożyczki online – co powinna zawierać?

Umowa pożyczki online – co powinna zawierać?

Popularne darmowe pożyczki online udzielane są całkowicie zdalnie za pośrednictwem Internetu, dlatego są tak szybkie i wygodne. Drogą elektroniczną składa się jednak nie tylko wniosek o pożyczkę, ale również zawiera umowę pożyczki. Zgodnie z przepisami pożyczkodawca ma obowiązek wyjaśnić pożyczkobiorcy wszystkie postanowienia umowy. Poniżej prezentujemy, co powinna zawierać taka umowa pożyczki. Wzór za darmo takiej umowy powinien być udostępniony pożyczkobiorcy przed jej zawarciem.

Formularz informacyjny pożyczki

Zanim przejdziemy do najważniejszych zapisów umowy pożyczki, należy wspomnieć, że obowiązkiem pożyczkodawcy jest także przedstawienie klientowi warunków pożyczki w skróconej formie – jest to tzw. formularz informacyjny pożyczki. Wzór formularza można znaleźć w Załączniku nr 1 do Ustawy o kredycie konsumenckim z dn. 12 maja 2011 r. http://prawo.sejm.gov.pl.

Formularz ma formę tabeli i dzięki temu przedstawia w sposób syntetyczny i czytelny wszystkie najważniejsze warunki umowy i parametry pożyczki, czyli m.in.:

 • dane pożyczkodawcy
 • całkowitą kwotę pożyczki
 • termin i sposób wypłaty pożyczki
 • czas obowiązywania umowy
 • zasady i termin spłaty pożyczki
 • wszystkie koszty pożyczki
 • całkowitą kwotę do spłaty
 • RRSO
 • skutek braku płatności w terminie.

Formularz informacyjny powinien być dostarczony klientowi przed zawarciem umowy. Oprócz niego klientowi przysługuje umowa pożyczki wzór za darmo – pożyczkodawca może go przesłać klientowi np. na adres e-mail lub udostępnić umowę ramową na stronie swojego serwisu.

Co powinna zawierać umowa pożyczki online?

Prawidłowo sporządzona umowa pożyczki powinna uwzględniać wszystkie istotne z punktu widzenia pożyczkobiorcy postanowienia dotyczące warunków zaciągania pożyczki od momentu ubiegania się o nią aż do jej całkowitej spłaty.

Oto najważniejsze punkty, jakie powinna obejmować umowa pożyczki (wzór za darmo udostępniony przez pożyczkodawcę zwykle nie zawiera danych szczegółowych, a jedynie warunki ogólne):

 1. Dokładne dane pożyczkodawcy (nazwa, adres, KRS, REGON, NIP).
 2. Dokładne dane pożyczkobiorcy (imię, nazwisko, adres, PESEL, seria i nr dowodu osobistego).
 3. Przedmiot umowy – określenie rodzaju pożyczki (może być to np. pożyczka konsumencka)
 4. Czas trwania umowy – w przypadku chwilówki online jest to po prostu termin zwrotu pożyczki
 5. Warunki przyznania pożyczki – są tu wyszczególnione warunki, jakie musi spełnić klient, by otrzymać pożyczkę (np. zdolność do czynności prawnych, określony wiek, brak zaległości wobec pożyczkodawcy itp.).
 6. Warunki i sposób zawarcia umowy pożyczki – jest tu zwykle opisana procedura rejestracji w serwisie internetowym pożyczkodawcy oraz proces składania wniosku online, a także sposób zawarcia umowy na odległość.
 7. Koszty pożyczki – powinny być tu wyszczególnione wszystkie koszty, jakie będzie musiał pokryć pożyczkobiorca w związku z pożyczką, czyli wszystkie odsetki i prowizje związane z udzieleniem pożyczki, a także inne opłaty związane z obsługą pożyczki np. z tytułu przedłużenia terminu jej spłaty.
 8. Termin i sposób wypłaty pożyczki dla pożyczkobiorcy – to bardzo ważny punkt, ponieważ wiele firm oferuje pożyczki w 15 minut, a dopiero w warunkach umowy stwierdza, że jej wypłata może nastąpić nawet w ciągu kilku dni.
 9. Zasady spłaty pożyczki – np. na jaki numer rachunku należy spłacić pożyczkę i jak będą księgowane wpłaty częściowe (zwykle najpierw pokrywane są koszty pożyczki, dopiero potem kwota główna)
 10. Skutki opóźnienia spłaty pożyczki – np. naliczenie odsetek za opóźnienie, wpisanie pożyczkobiorcy do rejestru dłużników itp.
 11. Skutki wcześniejszej spłaty pożyczki – pożyczkodawca powinien określić, w jaki sposób rozliczy się z pożyczkobiorcą z tytułu nadpłaconych odsetek.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy pożyczki – pożyczkodawca powinien poinformować pożyczkobiorcę o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, a dodatkowo dostarczyć mu wzór takiego odstąpienia od umowy.
 13. Sposób wypowiedzenia umowy
 14. Warunki reklamacji
 15. Miejsce i sposób rozstrzygania sporów.

Umowa pożyczki wzór – co jeszcze może zawierać?

Oprócz tego umowa pożyczki online bardzo często zawiera wyjaśnienie najważniejszych pojęć użytych w treści, a także zapisy dotyczące następujących kwestii:

 • sposób weryfikacji wnioskodawcy (w jakich bazach i rejestrach będzie sprawdzany wnioskodawca)
 • sposób przedłużenia terminu spłaty pożyczki.

Umowa pożyczki powinna być podpisana przez obie strony, czyli pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę. W przypadku zawierania umowy na odległość (przez Internet) nie jest konieczne fizyczne podpisanie dokumentu. Pożyczkobiorca musi jednak rozumieć przedstawione mu warunki umowy i je zaakceptować.

Umowa pożyczki wzór za darmo jest przez wielu pożyczkodawców udostępniona na stronie internetowej w formie umowy ramowej.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *